Valg 2015. Q spør partiene (9): Mener ditt parti at dubbing er et godt språktiltak?

Kulturmagasinet Q har stilt 10 spørsmål til partiene om barnekultur foran høstens valg. Vi har så langt presentert partienes svar på åtte av spørsmålene.

I dag – spørsmål 9:
Stadig flere utenlandske programmer på barne-tv – også programmer for barn som
har lært å lese – dubbes til norsk. Det er også flere eksempler på at svenske
programmer dubbes til norsk. Mener ditt parti at dubbing er et godt språktiltak?

- Mye av dubbingen er dessverre av lav kvalitet, og fungerer absolutt ikke som et godt språktiltak, mener Geir Jørgen Bekkevold (KrF).
– Mye av dubbingen er dessverre av lav kvalitet, og fungerer absolutt ikke som et godt språktiltak, mener Geir Jørgen Bekkevold (KrF).


Kristelig Folkeparti:
– Mye av dubbingen er dessverre av lav kvalitet, og fungerer absolutt ikke som et godt språktiltak. Det er viktig å styrke og ta vare på det norske språket. I dag trues det av påvirkning fra engelsk og svensk, og av dårlig språk-kvalitet generelt. Kvaliteten i dubbing er kjempeviktig fordi spesielt barn påvirkes gjennom det. Det er viktig at det er bevissthet rundt dette, for det blir fort slik at vi først merker hva kvalitet innebærer når den er borte.

Venstre:
– Dubbing fører til at noen kvalitetsfilmer blir tilgjengelig for barn som ikke kan lese. Om filmer og programmer bør dubbes er veldig avhengig av målgruppen. Vi registrerer at
mange filmer både er tilgjengelig i dubbet versjon og på originalspråket. Da har seeren mulighet til å velge selv.

Fremskrittspartiet:
– Ja.

Høyre:
– Dubbing kan være godt språktiltak som også kan gi økt glede for flere unge seere. Samtidig er det viktig for barn å oppleve andre språk fra tidlig alder, ikke minst nordiske.
Høyre ønsker altså ikke at alle programmer skal dubbes.

Arbeiderpartiet:
– Dubbing kan være verktøyet for å få vist programmet til en viss målgruppe, men som hovedregel mener vi det er viktig at barn og ungdom får kjennskap til nordiske språk.

SV:
– SV mener det bør satses på flere produksjoner for barn. Vi har ikke som parti et vedtatt standpunkt når det kommer til dubbing.

Senterpartiet:
– Det er viktig at barn utvikler seg språklig og får referanser på sitt eget språk. Samtidig ser vi at det å eksponere barn for utenlandske programmer også har en positiv effekt på deres språkkompetanse. Dubbing av nordiske produksjoner er imidlertid uheldig og kan føre til at den nordiske språkforståelse blir dårligere.

Rødt:
– Rødt har ikke noen vedtatt politikk i det aktuelle spørsmålet. Vi ser både fordeler og ulemper. For det nordiske samarbeidet burde barn bli utsatt for å høre svensk, men for
språklige minoriteter kan dubbing til norsk være positivt. I tillegg kan dubbing motvirke stadig mer anglifisering i kulturuttrykk retta mot barn.

Følgende politikere har svart på vegne av sine partier:
KrF: Geir Jørgen Bekkevold
Venstre: Trine Skei Grande
Fremskrittspartiet: Ib Thomsen
Høyre: Svein Harberg
Arbeiderpartiet: Hege Liadal
SV: Bård Vegar Solhjell
Senterpartiet: Anne Tingelstad Wøien
Rødt: Bjørnar Moxnes

Partienes svar-rekkefølge er ført etter mottak av svar.
Miljøpartiet De Grønne har ikke besvart våre spørsmål.

Partienes svar på vårt neste – og siste – spørsmål (under) følger fredag 11. september:
Mener ditt parti det bør lages flere eller færre radioprogrammer for målgruppen
barn?

This entry was posted in Nettsak fra Q. Bookmark the permalink.

Comments are closed.