Valg 2015. Q spør partiene (10): Bør det lages flere eller færre radioprogrammer for barn?

Kulturmagasinet Q har stilt 10 spørsmål til partiene om barnekultur foran høstens valg. Vi har så langt presentert partienes svar på ni av spørsmålene.

I dag – spørsmål 10 – som er vårt siste spørsmål:
I arbeidet med digitalisering av radio har Kulturdepartementet lempet på
konsesjonsvilkårene. Dette medførte blant annet at både Radio Norge og P4 sluttet
med egne radioprogrammer for barn fra 2014. Men radio er ikke mindre populært.
Ferske tall fra Norsk Mediebarometer viser at stadig flere nordmenn hører på radio.
Mener ditt parti det bør lages flere eller færre radioprogrammer for målgruppen
barn?

- Rødt mener at konsesjonsvilkårene burde beholdes i sin tidligere form. De store radiokanalene burde pålegges å lage enkelte barnevennlige radioprogrammer. mener partileder Bjørnar Moxnes.
– Rødt mener at konsesjonsvilkårene burde beholdes i sin tidligere form. De store radiokanalene burde pålegges å lage enkelte barnevennlige radioprogrammer. mener partileder Bjørnar Moxnes.

Kristelig Folkeparti:
– Det er flott med gode radioprogrammer produsert spesielt for barn. Uten å ha gått inn i diskusjonen rundt konsesjonsvilkårene, er utgangspunktet for KrF at det bør legges til rette for – og stimuleres til – egne radioprogrammer for barn.

Venstre:
– Vi mener det er viktig at det lages kvalitetsprogrammer for barn, og gjerne flere enn i dag.

Fremskrittspartiet:
– Det viktigste er at det tilbys et mangfold av barneprogrammer, og at disse holder høy kvalitet.

Høyre:
– Vi er bevisste utfordringen kommersielle radioaktører har med å gi et godt tilbud til barn og unge. Siden det er begrensninger på reklame og annonsering mot denne målgruppen, styres disse kanalene over på andre markedssegmenter. Derfor er det viktig med et sterkt NRK som er i stand til å gi barn og unge et radiotilbud av høy kvalitet. Vi i Høyre mener NRK har skjøttet sitt samfunnsansvar på dette området på en god måte, og har tro på at dette også vil være tilfellet i fremtiden.

Arbeiderpartiet:
– Flere! Arbeiderpartiet er svært opptatt av at alle medier vi har skal skape noe til alle målgrupper. Radio har tradisjonelt laget svært gode programmer for barn og ungdom, og er en kilde «alle» har tilgang til uten egenbetaling.

SV:
– Flere. SV mener at barn som målgruppe bør tas på alvor i all produksjon, også radio. NRK har her gått foran med utviklingen av barnekanalen NRK Super i en tid andre kutter.
Dette er en av mange grunner til at NRKs rolle som allmennkringkaster må opprettholdes og videreutvikles.

Senterpartiet:
– Senterpartiet ønsker gjerne flere barneprogrammer på radio.

Rødt:
– Rødt mener at konsesjonsvilkårene burde beholdes i sin tidligere form. De store radiokanalene burde pålegges å lage enkelte barnevennlige radioprogrammer.

Følgende politikere har svart på vegne av sine partier:
KrF: Geir Jørgen Bekkevold
Venstre: Trine Skei Grande
Fremskrittspartiet: Ib Thomsen
Høyre: Svein Harberg
Arbeiderpartiet: Hege Liadal
SV: Bård Vegar Solhjell
Senterpartiet: Anne Tingelstad Wøien
Rødt: Bjørnar Moxnes

Partienes svar-rekkefølge er ført etter mottak av svar.
Miljøpartiet De Grønne har ikke besvart våre spørsmål.

This entry was posted in Nettsak fra Q. Bookmark the permalink.

Comments are closed.