Valg 2015. Q spør partiene (8): Bør kulturskolen innlemmes i spillemidlenes kulturformål?

Kulturmagasinet Q har stilt 10 spørsmål til partiene om barnekultur foran høstens valg. Vi har så langt presentert partienes svar på syv av spørsmålene.

I dag spørsmål 8:
Mener ditt parti at kulturskolen bør innlemmes i spillemidlenes kulturformål?

- Vi vil i tiden fremover få store utfordringer knyttet til spill i Norge. Først må dette løses før vi ser på hvem som skal innlemmes i spillemidlenes kulturformål, mener Venstre-leder Trine Skei Grande.
– Vi vil i tiden fremover få store utfordringer knyttet til spill i Norge. Først må dette løses før vi ser på hvem som skal innlemmes i spillemidlenes kulturformål, mener Venstre-leder Trine Skei Grande.

Kristelig Folkeparti:
– Dette har ikke KrF spesifikt tatt stilling til. KrF har påpekt at finansieringen av kulturskolene ikke er bra nok, men de løsningene vi har pekt på har vært øremerkede midler fra statsbudsjettet og en forpliktende opptrappingsplan.

Venstre:
– Vi vil i tiden fremover få store utfordringer knyttet til spill i Norge. Først må dette løses før vi ser på hvem som skal innlemmes i spillemidlenes kulturformål. Venstre ønsker en gjennomgang av Norsk Tipping og Rikstoto sin rolle og posisjon, og er særdeles
bekymret for «lekkasjen» av spill til utlandet.

Fremskrittspartiet:
– Ja.

Høyre:
– Kulturskolene er et kommunalt tilbud og hører derfor ikke hjemme under statlige midler, slik som spillemidlene.

Arbeiderpartiet:
– Arbeiderpartiet vil ikke at DKS skal inn på post over spillemidlene. Dette handler om å sette kommunene i stand til å drive kulturskolene gjennom egne budsjetter.

SV:
– Spillemiddelfinansiering er basert på overskuddet fra Norsk Tipping. SV er skeptiske til å innlemme den lovpålagte kulturskolen under en slik finansieringsordning. SV mener at kulturskoler bør finansieres over statsbudsjettet for å sikre økt stabilitet og forutsigbarhet.

Senterpartiet:
– Det har vi ikke tatt stilling til. Det er et spørsmål som må utredes nærmere.

Rødt:
– Rødt mener at kulturskolen ikke burde gjøres økonomisk avhengig av pengespill, men heller være stabilt finansiert via statsbudsjettet.

Følgende politikere har svart på vegne av sine partier:
KrF: Geir Jørgen Bekkevold
Venstre: Trine Skei Grande
Fremskrittspartiet: Ib Thomsen
Høyre: Svein Harberg
Arbeiderpartiet: Hege Liadal
SV: Bård Vegar Solhjell
Senterpartiet: Anne Tingelstad Wøien
Rødt: Bjørnar Moxnes

Partienes svar-rekkefølge er ført etter mottak av svar.
Miljøpartiet De Grønne har ikke besvart våre spørsmål.

Partienes svar på vårt neste spørsmål (under) følger torsdag 10. september:
Stadig flere utenlandske programmer på barne-tv – også programmer for barn som
har lært å lese – dubbes til norsk. Det er også flere eksempler på at svenske
programmer dubbes til norsk. Mener ditt parti at dubbing er et godt språktiltak?

This entry was posted in Nettsak fra Q. Bookmark the permalink.

Comments are closed.