Valg 2015. Q spør partiene (5): Hva bør være makspris i kulturskolen?

Kulturmagasinet Q har stilt 10 spørsmål til partiene om barnekultur foran høstens valg.
I dagene frem mot valget vil vi presentere alle svarene fra partiene.

I dag – spørsmål 5:
Hvis ditt parti mener at kulturskolen ikke skal være gratis:
– hva bør være maksimal skolepengesats (elevkontingent) per skoleår
for én elev?

- Vi vil gjeninnføre ordningen med statlig øremerkede midler, og at egenandelen skal være så lav som mulig, svarer Geir Jørgen Bekkevold (KrF).
– Vi vil gjeninnføre ordningen med statlig øremerkede midler, og at egenandelen skal være så lav som mulig, svarer Geir Jørgen Bekkevold (KrF).

Kristelig Folkeparti:
– KrF mener at alle barn som ønsker det, skal ha mulighet til å gå på kulturskole. Derfor vil vi gjeninnføre ordningen med statlig øremerkede midler, og at egenandelen skal være så lav som mulig. Det er svært viktig med god kvalitet på tilbudet. Kommunale kulturskoler med tilstrekkelig kapasitet og kvalitet er avgjørende for at barn og unge med ulik bakgrunn skal ha de samme mulighetene til å utvikle seg.

Venstre:
– Dette mener vi er en del av det som bør tilhøre det lokale selvstyret.

Fremskrittspartiet:
– Fremskrittspartiet ønsker ikke sentrale føringer på foreldrebetalingen.

Høyre:
– Høyre viser til at kulturskolene er et kommunalt tilbud. Dette betyr at det er kommunene som må sørge for kvalitet og tilgjengelighet i tilbudet, herunder skolepengesats. Når det er sagt er det viktig å understreke at det er uheldig om kulturskolene blir for dyre, siden dette vil gå ut over det enkelte barns mulighet til å delta.

Arbeiderpartiet:
– Vi mener i utgangspunktet at elevkontigenten skal være lavest mulig – med søskenmoderasjon.

SV:
– SV har ikke vedtatt en bestemt sats i vårt program. I første omgang er det nødvendig å få flere partier med på å sette ned prisen, og å etablere en makspris.

Senterpartiet:
– Senterpartiet ønsker ikke å angi en maksimal sats. Vi mener kulturskoletilbudet må utvikles lokalt og at kommunene må kunne utvikle kulturskoletilbudet
i tråd med lokale ønsker og behov. Det er en fare for at innføring av makspris både vil føre til at kommunene tilpasser seg maksprisen ved å øke egenbetalingen, eller at kulturskoletilbudet må reduseres på grunn av mindre inntekter i ordningen. Begge deler vil være uheldig.

Rødt:
(Ønsker gratis kulturskole, og har dermed ikke besvart dette spørsmålet).


Følgende politikere har svart på vegne av sine partier:

KrF: Geir Jørgen Bekkevold
Venstre: Trine Skei Grande
Fremskrittspartiet: Ib Thomsen
Høyre: Svein Harberg
Arbeiderpartiet: Hege Liadal
SV: Bård Vegar Solhjell
Senterpartiet: Anne Tingelstad Wøien

Partienes svar-rekkefølge er ført etter mottak av svar.
Miljøpartiet De Grønne har ikke besvart våre spørsmål.

Partienes svar på vårt neste spørsmål presenteres torsdag 3. september:
De kommunale kulturskoler preges av store forskjeller i elevkontingent og kulturtilbud. Tusenvis av barn står på venteliste for å få plass. Mener ditt parti at kommunene skal bære det hele økonomiske ansvar for kulturskolen, eller bør finansieringen av kulturskoler være et spleiselag mellom stat og kommune?

This entry was posted in Nettsak fra Q. Bookmark the permalink.

Comments are closed.