Valg 2015. Q spør partiene (4): Mener ditt parti at kulturskolen skal være et gratistilbud for elever?

Kulturmagasinet Q har stilt 10 spørsmål til partiene om barnekultur foran høstens valg.
I dagene frem mot valget vil vi presentere alle svarene fra partiene.

I dag – spørsmål 4:
Mener ditt parti at kulturskolen skal være et gratistilbud for elever?

- På lang sikt ønsker vi at kulturskolen skal være en del av skolegangen. Inntil da jobber vi for at kommunene skal ha lavest mulig egenbetaling og av den grunn styrker vi kommuneøkonomien, svarer Arbeiderpartiets Hege Liadal.
– På lang sikt ønsker vi at kulturskolen skal være en del av skolegangen. Inntil da jobber vi for at kommunene skal ha lavest mulig egenbetaling og av den grunn styrker vi
kommuneøkonomien, svarer Arbeiderpartiets Hege Liadal.

Kristelig Folkeparti:
– KrF har ikke gått inn for gratis kulturskole, men hvis vi prioriterer pengene rett, kunne vi ha redusert egenandelene. KrF har gått inn for økte midler øremerket kulturskolene, slik at de kunne brukt midlene slik hver enkelt kulturskole mener er best. Da ville mange kulturskoler kunne redusert sine ventelister og redusert egenandelene. Det ville gitt en bedre kulturskole for flere.

Venstre:
– Vi har sansen for at kulturskolen er et gratistilbud i SFO i noen kommuner. Ellers er dette noe vi skal diskutere fram mot Landsmøtet.

Fremskrittspartiet:
– Fremskrittspartiet ønsker ikke sentrale føringer på foreldrebetalingen.

Høyre:
– Høyre går ikke inn for gratis kulturskole. Vi er blant annet bekymret for kvaliteten ved kulturskoler i tilfellet det legges slike finansielle begrensninger på ledelse og drift av disse.
Høyre følger nærhetsprinsippet og mener kulturskolene fortsatt bør være et kommunalt ansvar, siden kommunene er best i stand til å sikre et godt kulturskoletilbud i sitt
lokalmiljø.

Arbeiderpartiet:
– På lang sikt ønsker vi at kulturskolen skal være en del av skolegangen. Inntil da jobber vi for at kommunene skal ha lavest mulig egenbetaling og av den grunn styrker vi
kommuneøkonomien.

SV:
– Kulturskolen må bli langt billigere enn i dag. Slik kulturskolen i dag fungerer stenges mange barn ute fordi prisene er for høye og køene er for lange. Vi vil ha en makspris, og
vi vil jobbe i hver kommune for at de setter ned prisen, eller innfører graderte satser.

Senterpartiet:
– Nei, vi mener det er urealistisk å avvikle egenbetalingen. Senterpartiet mener det er en riktigere prioritering å arbeide for en moderat pris slik at egenbetalingen ikke stenger for
deltakelse, videreutvikling av tilbudet og kvaliteten i kulturskolen – og ikke minst øke kapasiteten – slik at flere barn og ungdommer får mulighet til å delta i kulturskolen.

Rødt:
– Ja, både som et sosialt utjevnende tiltak og for å skape glede og engasjement gjennom kulturell læring.

Følgende politikere har svart på vegne av sine partier:
KrF: Geir Jørgen Bekkevold
Venstre: Trine Skei Grande
Fremskrittspartiet: Ib Thomsen
Høyre: Svein Harberg
Arbeiderpartiet: Hege Liadal
SV: Bård Vegar Solhjell
Senterpartiet: Anne Tingelstad Wøien
Rødt: Bjørnar Moxnes

Partienes svar-rekkefølge er ført etter mottak av svar.
Miljøpartiet De Grønne har ikke besvart våre spørsmål.

Partienes svar på vårt neste spørsmål presenteres mandag 31. august:
Hvis ditt parti mener at kulturskolen ikke skal være gratis:
– hva bør være maksimal skolepengesats (elevkontingent)
per skoleår for én elev?

This entry was posted in Nettsak fra Q. Bookmark the permalink.

Comments are closed.