– Ung med meninger

Organisasjoner med barn som aktive medlemmer presenterer seg i Q.
I den første utgaven av Q i 2014, er det Miljøagentene og Framfylkingen som presenterer seg.

FRAMFYLKINGEN:

Framfylkingen er arbeiderbevegelsens barne- og familieorganisasjon, som i 2014 fyller hele 80 år. Framfylkingen er en demokratisk organisasjon som bygger på prinsippene i FNs konvensjon om barns rettigheter, og har ansvar, fellesskap, opplevelse og toleranse som grunnlag for sin virksomhet.

Framfylkingen har lokallag over hele landet, og lager aktiviteter på barns premisser. Det er et mål at aktiviteter utføres av generasjoner i fellesskap. Målet er å sette de unge i stand til aktiv deltakelse i samfunns- og organisasjonslivet. Organisasjonen jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Aktivitetene ute i lagene bestemmes av medlemmene, der alle har stemmerett fra de kan strekke opp armen.

Aktivitetene er forskjellige fra lag til lag – fra årstid til årstid, som teater, karneval, ake-turer, studiegrupper, kurs og leir.

Framfylkingen arrangerer hvert år en barnekonferanse med et særskilt tema. Tema i 2014 blir folkestyre. 80-årsjubilanten skal også feires med jubileumsleir i slutten av juli, og i siste halvdel av november blir det bursdagsfest.

Framfylkingen er en demokratisk organisasjon som bygger på prinsippene i FNs konvensjon om barns rettigheter. I 2014 fyller organisasjonen 80 år.

Framfylkingens nettside

This entry was posted in Nettsak fra Q. Bookmark the permalink.

Comments are closed.