Presenterer nye rapporter om barn, unge og medier

I slutten av april presenterer Medietilsynet to nye undersøkelser om barn, unge og medier.

I den ene undersøkelsen har rundt 2000 foreldre svart på spørsmål om medie-bruken blant barn mellom 1 og 12 år.
– Den andre undersøkelsen gjennomføres blant ca. 2000 barn og unge i alderen 9 – 16 år. Her svarer barna alene og anonymt, forteller seniorrådgiver Stian Lindbøl i Medietilsynet, som er faglig ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsene.

Kan du si litt om hvilke nye spørsmål som stilles i forhold til undersøkelsen som ble presentert i 2012?
– Vi har nye spørsmål som går på oppfatninger knyttet til reklame på nett og TV. I tillegg spør vi om barna selv oppfatter at de blir påvirket av forskjellige medier. Vi stiller også spørsmål om IKT-bruk i skolen.

Er dette en panelundersøkelse der de samme respondenter er involvert som i 2012?
– Nei. Men utvalget er så stort at det er representativt for alder, kjønn og landsdeler, sier Stian Lindbøl til Q.

This entry was posted in Nettsak fra Q. Bookmark the permalink.

Comments are closed.