– Kultur får elever til å blomstre

På oppdrag for Utdanningsdirektoratet har Proba samfunnsanalyse gjennomført en evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud.

Et viktig funn i rapporten er at tilskuddet har bidratt til nyskapende virksomhet i kulturskolen. I tillegg har samarbeid med andre aktører ført til at flere elever har fått et kulturtilbud. Det viser seg også at videreføring av prosjekter uten stimuleringsmidler har vært utfordrende for en del av mottakerne.

Mange av prosjektene som er gjennomført i barneskolen og SFO har hatt betydning for innføring av kulturskoletimen, og stimuleringstilskuddet har hatt avgjørende betydning for gjennomføringen av de fleste prosjektene.

For å nå målet om å videreutvikle kulturskolen til å bli et lokalt ressurssenter med et bredt fagtilbud, konkluderer evalueringen at det er avgjørende med midler som kan støtte opp om slik virksomhet.

This entry was posted in Nettsak fra Q. Bookmark the permalink.

Comments are closed.