Dystre tall for kulturskolen: Nærmere 8000 færre elever enn for tre år siden. Stadig færre musikkelever

I den nye utgaven av Kulturmagasinet Q, som utgis neste uke, skriver vi
om frafallet i norske kulturskoler:

Les også vår lederartikkel om temaet

Antall elever i norske kulturskoler har ikke vært lavere siden 2001/02.
Nærmere 8000 elever har sluttet de siste tre årene.

Antall elever i kulturskolen fra 2001/02 – 2014/15:
2001/02:       98 153
2002/03:    103 426
2003/04:    104 814
2004/05:    107 269
2005/06:    108 709
2006/07:    105 383
2007/08:    107 350
2008/09:    109 150
2009/10:    109 323
2010/11:     109 375
2011/12:     110 432
2012/13:     108 889
2013/14:     108 473
2014/15:     102 907

Ikke siden GSI* startet registrering av elevenes fagvalg i 2006/07, har
det vært færre elever i musikk i norske kulturskoler.
Oversikten under viser at kulturskolene hadde over fem tusen
flere musikkelever i 2010/11 sammenlignet med inneværende skoleår.

Etter fag: (antall elevplasser)
År:        Musikk:
2006/07:     83 066
2007/08:     86 821
2008/09:     87 542
2009/10:     86 156
2010/11:      86 443
2011/12:      85 621
2012/13:      83 126
2013/14:      82 947
2014/15:      81 209

Kilde: *GSI (Grunnskolens Informasjonssystem)

This entry was posted in Nettsak fra Q. Bookmark the permalink.

Comments are closed.