Valg 2015. Q spør partiene (3): Vil ditt parti arbeide for å styrke finansieringen av Den kulturelle skolesekken?

Kulturmagasinet Q har stilt 10 spørsmål til partiene om barnekultur foran høstens valg.
I dagene frem mot valget vil vi presentere alle svarene fra partiene.

I dag – spørsmål 3:
– Den kulturelle skolesekken (DKS) er en ordning som gjør at barn og ungdom over hele landet får tilgang på kultur. Kontrollerer man for prisøkningen siden 2007, har tildelingen til DKS – tross endring i tippenøkkelen – vært marginal. Vil ditt parti arbeide for å styrke finansieringen av Den kulturelle skolesekken?

- Vi er opptatt av ordningen og ønsker å videreutvikle den. Hvorvidt dette innebærer økt finansiering får vi ta under fremleggelsen av neste års statsbudsjett, svarer Svein Harberg (Høyre).
– Vi er opptatt av ordningen og ønsker å videreutvikle den. Hvorvidt dette innebærer økt finansiering får vi ta under fremleggelsen av neste års statsbudsjett, svarer Svein Harberg (Høyre).


Kristelig Folkeparti:
– KrF er positiv til Den kulturelle skolesekken. Vi har programfestet at vi vil arbeide for å styrke og videreutvikle tilbud som fører kulturuttrykk ut der folk er – som Den kulturelle
skolesekken. Det er viktig å finne gode løsninger på hvordan vi på en god måte får kulturuttrykk av høy kvalitet ut til flest mulig – også i en skolehverdag.

Venstre:
– Fram til Landsmøtet neste år skal Venstre internt diskutere hvordan vi mener barndommen skal rigges i Norge. Har vi de rette virkemidler? Er det rett finansiering? Så på dette spørsmålet har vi ikke konkludert.

Fremskrittspartiet:
– Fremskrittspartiet er positive til Den kulturelle skolesekken.

Høyre:
– Vi er opptatt av ordningen og ønsker å videreutvikle den. Hvorvidt dette innebærer økt finansiering får vi ta under fremleggelsen av neste års statsbudsjett.

Arbeiderpartiet:
– JA! Den kulturelle skolesekken er nøkkelen til at barn og ungdom har like muligheter for å oppleve kultur.

SV:
– Ja. SV jobber for at det blir satt av mer midler til Den kulturelle skolesekken, til bedre dialog mellom skole og kunstnere, og at deler av midlene brukes til å støtte transport
for elevene.

Senterpartiet:
– Ja.

Rødt:
– Ja. Rødt mener Den kulturelle skolesekken er et viktig tilbud
både til elever og kulturutøvere, som burde styrkes.

Følgende politikere har svart på vegne av sine partier:
KrF: Geir Jørgen Bekkevold
Venstre: Trine Skei Grande
Fremskrittspartiet: Ib Thomsen
Høyre: Svein Harberg
Arbeiderpartiet: Hege Liadal
SV: Bård Vegar Solhjell
Senterpartiet: Anne Tingelstad Wøien
Rødt: Bjørnar Moxnes

Partienes svar-rekkefølge er ført etter mottak av svar.
Miljøpartiet De Grønne har ikke besvart våre spørsmål.

Partienes svar på vårt neste spørsmål presenteres torsdag 27. august:
Mener ditt parti at kulturskolen skal være et gratistilbud for elever?

This entry was posted in Nettsak fra Q. Bookmark the permalink.

Comments are closed.