2.1 millioner kr. mindre til Den kulturelle skolesekken

At overskuddet til Norsk Tipping gikk noe ned i 2013 (3946 millioner) sammenlignet med toppåret 2012 (4039 millioner), gir seg også utslag i tildelingen til Den kulturelle skolesekken, som får 2.1 millioner mindre å rutte med kommende skoleår.

Totalt går 494,8 millioner kroner av spillemidlene til kulturformål i 2014, sammenlignet med 500 millioner i 2013 – en nedgang på 5.2 millioner kroner.

Foruten de 197,9 millionene til Den kulturelle skolesekken, går 133 millioner til kulturbygg, 148,4 mill. kroner til Frifond og 15,4 mill. kroner til Den kulturelle spaserstokken.

Slik fordeles spillemidlene til Den kulturelle skolesekken i fylkene:

Østfold
10 238 267

Akershus
18 215 534

Oslo
14 333 807

Hedmark
8 473 445

Oppland
8 208 171

Buskerud
10 183 722

Vestfold
9 007 361

Telemark
7 612 015

Aust-Agder
6 006 890

Vest-Agder
7 839 890

Rogaland
15 991 179

Hordaland
16 435 310

Sogn og Fjordane
6 932 674

Møre og Romsdal
10 908 690

Sør-Trøndelag
11 171 947

Nord-Trøndelag
7 231 339

Nordland
11 626 740

Troms (inkludert Svalbard)
8 339 772

Finnmark
7 468 888

Kilde tall for 2013l

Kilde tall for 2014

This entry was posted in Nettsak fra Q. Bookmark the permalink.

Comments are closed.